Razpis za izdelavo učnih gradiv

    I. Izdelava manj obsežnega učnega gradiva   V okviru izdelave manj obsežnih učnih gradiv se pričakujejo učna gradiva do ene avtorske pole. Učno gradivo mora biti vezano na učno situacijo. Učna situacija mora biti vezana na praktični pouk v obsegu vsaj štirih...
Delavnica za izdelovalce učnih gradiv

Delavnica za izdelovalce učnih gradiv

 V prvem delu so bile predstavljene teme:  Vloga učnih gradiv v projektu MUNUS 2 (Miran Kozmus), Učna gradiva na sodoben način in predstavitev generacij (mag. Zvonka Krištof), Kaj je učna situacija (Miran Kozmus), Metodološko didaktični pristop (Irena...

Delavnica za izdelovalce učnih gradiv v letu 2010/11

 Dnevni red:  Nagovor izdelovalcem in kratka predstavitev projekta Metodološki didaktični pristop pri izdelavi učnih gradiv Delavnica (raba spletne učilnice, uporaba vzorčnega gradiva, uporaba grafičnih programov za oblikovanje bitnih slik ) Razno Zaradi lažje...

Vabilo za izdelovalce učnih gradiv v letu 2010/11

Spoštovani.  Aktivnost izdelave učnih gradiv bo potekala tudi v tem šolskem letu in vas ponovno vabimo k udeležbi.  K izdelavi učnih gradiv ste vabljeni vsi učitelji, ki izobražujejo za posamezna strokovna področja. Tako vabimo učitelje praktičnega in teoretičnega...

Vabilo za recenzente učnih gradiv

Spoštovani. K sodelovanju vabimo recenzente za učna gradiva za posamezna strokovna področja.  Recenzent je plačan po avtorski pogodbi.  Naše izkušnje so, da je najboljši recenzent učitelj, ki prihaja z druge šole in poučuje isti predmet oziroma modul za katerega se...

Anketa – izdelava učnih gradiv

Z anketo želimo ugotoviti na kakšen način naj približamo izdelavo učnih gradiv učiteljem. Zato vas prosimo, da kliknete na povezavo in izpolnete anketo. Anketa – izdelava učnih gradiv