Dnevni red: 

  1. Nagovor izdelovalcem in kratka predstavitev projekta
  2. Metodološki didaktični pristop pri izdelavi učnih gradiv
  3. Delavnica (raba spletne učilnice, uporaba vzorčnega gradiva, uporaba grafičnih programov za oblikovanje bitnih slik )
  4. Razno

Zaradi lažje organizacije vas prosim, da svojo udeležbo na delavnici potrdite najkasneje do 21. 01. 2011 na elektronski naslov miran.kozmus@guest.arnes.si.