I. Izdelava manj obsežnega učnega gradiva

 

V okviru izdelave manj obsežnih učnih gradiv se pričakujejo učna gradiva do ene avtorske pole. Učno gradivo mora biti vezano na učno situacijo. Učna situacija mora biti vezana na praktični pouk v obsegu vsaj štirih šolskih ur. Avtor učnega gradiva je lahko en učitelj. Učno gradivo mora ustrezati zahtevam, podanim z vzorčnim učnim gradivom; glej portal MUNUS 2, vzorčno učno gradivo. Gradiva se lahko nanašajo tudi na izvedbo državnih tekmovanj za posamezna strokovna področja.

Čas izdelave: januar 2012.


II.  Izdelava obsežnejšega učnega gradiva (do šest avtorskih pol)

 

V okviru izdelave obsežnih gradiv se pričakujejo učna gradiva do šest avtorskih pol. Pri snovanju učnega gradiva morata sodelovati tako učitelj praktičnega kot tudi teoretičnega pouka. Učno gradivo mora ustrezati zahtevam, podanim z vzorčnim učnim gradivom; glej portal MUNUS 2, vzorčno učno gradivo.

Čas izdelave: avgust 2012.

 


Učna gradiva morajo biti didaktično in strokovno ustrezna ter lektorirana. Za strokovno ustreznost je odgovoren recenzent in za lekturo lektor. Lektor in recenzent sta financirana s strani MUNUS 2.

 

Vrednost ene avtorske pole za izdelovalca znaša 420 € bruto. Izdelovalci učnih gradiv bodo plačani po avtorski pogodbi.

Vsi, ki bi radi sodelovali pri izdelavi učnih gradiv (ni pomembno za kateri letnik), izpolnite prijavnico za izdelavo učnih gradiv (prosim če posredujete vse podatke za pripravo pogodb) in jo posredujte na Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: miran.kozmus@guest.arnes.si.

Rok prijave za izdelavo manj obsežnih gradiv: 9. november 2011

Rok prijave za izdelavo obsežnejših gradiv: 30. november 2011