Naloge VP Kakovost v šolskem letu 2010/2011

Načrt dela v šolskem letu 2010/2011 predvideva izmenjavo izkušenj med šolskimi komisijami za kakovost, usposabljanje in svetovanje šolskim komisijam. Predlagane teme usposabljanja članov šolskih komisij so: – sistem vodenja kakovosti na srednji poklicni in...