Zaradi neugodnih demografskih gibanj je potrebno okrepiti skupne aktivnosti šol za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle. V ta namen bo izdelana tržna raziskava, s katero bodo definirane ciljne skupine, kanali dostopnosti in možni načini promocije PIU. Izdelana bo celostna grafična podoba projekta kot tudi celotnega PIU, ki bo povečala prepoznavnost in popularnost PIU.

Promocijo bodo izvajale vse šole konzorcija preko različnih dogodkov: promocija na TV postajah, razstave tehničnih izdelkov na šolah, promocija po večjih nakupovalnih centrih, promocijski dogodki po šolah (dan odprtih vrat, tehnični dnevi, naravoslovni dnevi…).

Pri teh promocijskih dogodkih bodo uporabljeni promocijski materiali, ki bodo oblikovani in izdelani v okviru projektne aktivnosti (zloženke, plakati, CDji, trendovski izdelki, videospoti…).

Organizirani bosta tudi dve vseslovenski akciji:

1. Tekmovanje osnovnošolcev v tehničnih izdelkih (objava razpisa, promoviranje, zbiranje izdelkov in njihovo ocenjevanje), katerega rezultat bo nagradna naravoslovno-tehnična ekskurzija za »1000 bodočih inženirjev« po Sloveniji.

2. Festival inovativnih, kreativnih idej in talentov med srednješolci, kjer bodo vključeni tudi zainteresirani socialni partnerji. S tem bo poskusno-testno implementirana celjska ideja TALENTPOLISA.

Poklicno odličnost bomo spodbujali in promovirali preko sodelovanja naših dijakov in učiteljeve na EURO SKILL tekmovanju, s čimer bo kakovost našega PIU bolj prepoznavna tudi na širšem evropskem /skupnem/ trgu delovne sile.

V okviru projekta bo izdelan tudi portal TEHNIKA, kjer bodo na enem mestu zbrane vse informacije o poklicih, PIU, šolah, potrebah delodajalcev, zanimivosti iz področja tehnike in o ljudeh….

Ker je potrebno pomembno vplivati tudi na vse, ki sodelujejo pri poklicnem svetovanju mladim ali odraslim, bomo informirali in pripravili ter izvedli kratke programe usposabljanja za poklicno svetovanje za svetovalke OŠ, Zavoda za zaposlovanje, svetovalce ZS in GZS, CIPS, CPI, HR managerje v podjetjih…