Koordinator vsebinskega področja kurikul v MUNUS 2:

Darja Harb

(darja.harb@scptuj.si)

 

Koordinatorji usposabljanj:

Adrijana Špacapan, TŠC Nova Gorica (adrijana.spacapan@guest.arnes.si)

Andreja Jelen mernik, ŠC Celje (munus.celje.andreja@gmail.com)

Zvonka Krištof, ŠC Novo mesto (zvonka.kristof@guest.arnes.si)

Vojko Kaluža, ŠC Ljubljana (vojkoml@yahoo.com)

Miloš Frelih, TŠC Kranj (milos.frelih@guest.arnes.si)

Maksimiljan Korošec, ŠC Velenje (makismiljan.korosec@guest.arnes.si)

Slavko Plazar, ŠC Ptuj (slavko.plazar@guest.arnes.si)