Učna gradiva

Spremembe na področju izobraževanja zahtevajo v izobraževalnem procesu od učitelja obvladovanje novih metod in postopkov s katerimi dijak lahko uspešneje pridobiva nova znanja in kompetence. Hiter tehnološki in informacijski razvoj učiteljem in dijakom omogočata...