Spoštovani.

K sodelovanju vabimo recenzente za učna gradiva za posamezna strokovna področja.  Recenzent je plačan po avtorski pogodbi. 
Naše izkušnje so, da je najboljši recenzent učitelj, ki prihaja z druge šole in poučuje isti predmet oziroma modul za katerega se pripravlja gradivo.
Za lažjo odločitev prilagamo naslove gradiv, ki so na voljo izdelovalcem pri pisanju učnih gradiv ter seznam prijavljenih gradiv za šolsko leto 2009/10.

Za več informacij se obrnite na  vašega koordinatorja za učna gradiva ali pa pošljite sporočilo na naslov miran.kozmus@guest.arnes.si.

 

Seznam prijavljenih gradiv za izdelavo v šolskem letu 2009/10

Lesarstvo:

 1. Opremljanje interierjev
 2. Tehnologija obdelave z varstvom pri delu
 3. Mehanska obdelava lesa
 4. Osnove lesarstva (LES2)

Elektrotehnika:

 1. Električne instalacije in omrežja (EIO)
 2. Uporaba mikroprocesorskih naprav
 3. Vzdrževanje informacijske programske opreme
 4. M3 Vzdrževanje informacijske opreme
 5. EKI

Metalurgija in rudarstvo:

 1. Prepoznavanje zemeljske skorje
 2. Izdelava vrtin
 3. Površinsko pridobivanje mineralnih snovi
 4. Podzemno pridobivanje mineralnih snovi

Gostinstvo in turizem

 1. Poslovno komuniciranje in IKT (M3)
 2. Nemški jezik

Gradbeništvo

 1. Zagotavljanje kakovosti agregatov za betone in betonske mešanice
 2. Jezik stroke – varstvo pri delu

Mehatronika

 1. UMN – 1. letnik (elektrotehnika, računalništvo)

Oblikovanje in fotografija

 1. Grafični reprodukcijski sistemi
 2. Tipografija reprodukcija

Promet in zveze

 1. Poslovna logistika
 2. Logistika tovornih tokov
 3. Tehnologija blagovnih tokov
 4. Pogled v svet snovi

Strojništvo

 1. Bencinski in dizel motorji
 2. Skupna poglavja strojništva
 3. Pogonski agregati
 4. Podvozje motornih vozil
 5. Prenosni sistemi motornih vozil
 6. Hidravlični in pnevmatski sistem (2.,3. letnik)

Tiskarstvo in papirništvo

 1. Knjigoveštvo

Zdravstvo

 1. Zdravstvena nega
 2. Nega in oskrba
 3. Psihiatrična zdravstvena nega
 4. Fizikalnokemijske laboratorijske metode
 5. Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti