Kontakt

Koordinator vsebinskega področja kurikul v MUNUS 2: Darja Harb (darja.harb@scptuj.si)   Koordinatorji usposabljanj: Adrijana Špacapan, TŠC Nova Gorica (adrijana.spacapan@guest.arnes.si) Andreja Jelen mernik, ŠC Celje (munus.celje.andreja@gmail.com) Zvonka Krištof, ŠC...