OIN za nadarjene dijake

Na šoli se srečujete z dijaki, ki so bili identificirani kot nadarjeni. Nekateri od njih želijo, da zanje pripravite osebni izobraževalni načrt v skladu s konceptom dela z nadarjenimi dijaki v srednji šoli. V pomoč vam bo:...

Mapa učnih dosežkov – MUD

  Tukaj si lahko snamete: Prenovljena_mapa_učnih_dosekov.pdf NAVODILA_ZA_UITELJE.pdf Potrdilo_šole_-_predlog_obrazca.doc POTRDILO_dijaku_o_sodelovanju_v_projektu_.doc riporocila_solam_za_MUD.doc      

OIN za dijake s statusi

Imate na šoli dijaka, ki ima status perspektivnega športnika, vrhunskega športnika, tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje (v skladu s PRAVILNIKOM o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli )?  V pomoč vam bo: OIN za dijake s...

OIN za neuspešne dijake

V skladu z novo šolsko zakonodajo OIN-ov za neuspešne dijake ni potrebno pripravljati. Obstoječo obliko pa lahko še vedno uporabljate tudi pri načrtovanju dela za dijaka, ki se npr. šolanje po pedagoški pogodbi.  OIN za dijake, ki niso dosegli...