OIN in MUD

Eden od ukrepov, s katerim lahko zmanjšamo učno uspešnost neuspešnih dijakov, je osebni načrt izobraževanja. Ta ukrep je zelo pomemben, saj je šolski neuspeh neposredno povezan s socialnim izključevanjem. Razvili in pripravili bomo dokument-obrazec za vodenje osebnega...