V okviru projekta Munus 2 je dne 12. in 13. 1. 2011 na Bledu potekal dvodnevni delovni seminar vodij vseh nalog, koordinatorjev VP, nadzornega odbora, ravnateljev šol konzorcijskih partnerjev ter predstavnikov MŠŠ, CPI in OZS. Tema srečanja je bila modularnost in učne situacije v prenovljenih programih. Udeleženci so izmenjali mnenja o posameznih vidikih izvajanja modularnosti tudi v štirih delavnicah:

– izvedbeni kurikul in avtonomija šole

– organizacijski vidiki šolskega dela

– podpora timskemu delu

– vodenje procesa in voditeljske sposobnosti

Gradiva si lahko ogledate v nadaljevanju: