Regijsko_nov10_dopolnitev.ppt

V predstavitvi si lahko ogledale izbor primerov obrazcev, ki jih lahko uporabimo med procesom samoevalvacije na šoli. Obrazci so predstavljeni zgolj kot primer, lahko pa jih šolske komisije za kakovost prilagodijo svojim potrebam in tudi grafično izpopolnijo.