Samoevalvacija_na_oli.pdf

Pri delu šolskih komisij za kakovost izvajamo različne samoevalvacijske aktivnosti. Na delavnicah, ki so namenjene članom šolskih komisij za kakovost, govorimo predvsem o različnih načinih in oblikah samoevalvacije na šoli in o spremljajoči dokumentaciji, ki olajša organizacijsko izvedbo in lahko pripomore k izboljšanju ugotovljenih pomanjkljivosti.