Spoštovani.

 

Aktivnost izdelave učnih gradiv bo potekala tudi v tem šolskem letu in vas zato vabimo k udeležbi.

 

Namen aktivnosti je izdelati učna gradiva za posamezna strokovna področja ter s tem doseči boljše in lažje uvajanje prenovljenih izobraževalnih programov.

 

K izdelavi učnih gradiv ste vabljeni vsi učitelji, ki izobražujejo za posamezna strokovna področja. Tako vabimo učitelje praktičnega in teoretičnega dela pouka, da skupaj pripravita učno gradivo.

 

Učitelji, ki poučujejo posamezne predmete ali module imajo gradiva, ki so jih sami napisali za potrebe izvajanja pouka. Tako predvidevamo, da veliko gradiv že obstaja, vendar niso javno dostopna.  

 

Naša skupna naloga je, da se gradiva zberejo, dopolnijo in objavijo na spletu.

 

Za posamezno strokovno področje načrtujemo izdelavo šestih učnih gradiv. Eno učno gradivo obsega 4 avtorske pole. Vrednost ene avtorske pole znaša 420 € bruto. Izdelovalci učnih gradiv bodo plačani po avtorski pogodbi.

 

Čas izdelave: učna gradiva bodo izdelana do julija 2011.

 

Učna gradiva morajo biti skladna s prenovljenimi izobraževalnimi programi.

 

Za izdelovalce učnih gradiv je pripravljeno vzorčno učno gradivo (vzorecSvetovniSplet.doc), ki je sestavljeno tako, da olajša sestavljanje izvedbenega kurikula.

 

Vsi, ki bi radi sodelovali pri izdelavi učnih gradiv (ni pomembno za kateri letnik), izpolnite  tabelo (Seznam izdelovalcev) in jo posredujte na Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj s pripisom učna gradiva.

 

Seznam izdelovalcev

 

Naslov šole:

 

Strokovno področje:

 

Izobraževalni program:

 

Modul:

 

Št. ur modula na leto

 

Št. kreditov modula

 

 

Avtor/ica učnih vsebin

Elektronski naslov

Tel.

 

 

 

Avtor/ica  učnih situacij

Elektronski naslov

Tel.

 

 

 

Lektor/ica (iz iste šole kot avtorji gradiv)

Elektronski naslov

Tel.

 

 

 

Načrtovan obseg izdelave gradiva (pokritost modula z gradivi) v [%]:

 

Avtorjev učnega gradiva je lahko več. Veljavna prijava je le, če so izpolnjene vse celice v tabeli.

 

Strokovno področje:

 

Izobraževalni program:

 

Modul:

 

Št. ur modula na leto

 

Št. kreditov modula

 

 

Avtor/ica učnih vsebin

Elektronski naslov

Tel.

 

 

 

Avtor/ica  učnih situacij

Elektronski naslov

Tel.

 

 

 

Lektor/ica (iz iste šole kot avtorji gradiv)

Elektronski naslov

Tel.

 

 

 

Načrtovan obseg izdelave gradiva (pokritost modula z gradivi) v [%]:

 

Avtorjev učnega gradiva je lahko več. Avtorjev učnega gradiva je lahko več. Veljavna prijava je le, če so izpolnjene vse celice v tabeli.