Načrt dela v šolskem letu 2010/2011 predvideva izmenjavo izkušenj med šolskimi komisijami za kakovost, usposabljanje in svetovanje članom šolskih komisij za kakovost.

Predlagane teme za usposabljanje članov šolskih komisij za kakovost so:

– sistem vodenja kakovosti na srednji poklicni in strokovni šoli (za ravnatelje);

– vodenje komisije za kakovost na srednji poklicni in strokovni šoli;

– vodenje samoevalvacije na srednji poklicni in strokovni šoli;

– poročilo o kakovosti srednje poklicne in strokovne šole;

– administrativna podpora pri izvajanju samoevalvacije.

 

Nacrt_dela-1011_Munus_Q.pdf