PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA – PNZ

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti spada med tista področja v izobraževanju, ki v zadnjem času močno pridobiva na veljavi in ga EU v okviru izobraževanja  obravnava kot prednostno področje. Množina neformalnih znanj in izkušenj in kompetenc  namreč predstavlja  skriti zaklad ,  ki ga je smiselno odkriti in ovrednotiti .

Za nacionalne potrebe načrtujemo skupaj s posameznimi partnerji razviti orodja, postopke, merila ter modele vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Omenjeni modeli vrednotenja bodo namenjeni vsem, ki imajo željo in potrebo po vrednotenju in priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Govorimo o podjetjih, organizacijah in posameznikih, ki jim lahko odkrivanje takšnega skritega zaklada neformalnih znanj koristi.