V okviru projekta MUNUS 2 deluje tudi vsebinsko področje Kakovost. V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06) se mora na vsaki šoli za  ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki temelji na principu samoevalvacije ter na upoštevanju nacionalno določenih kazalnikov, vzpostaviti sistem ugotavljanja in zagotavlja kakovosti; strokovni delavci, dijaki, starši pa tudi socialni partnerji se morajo usposobiti za aktivno vlogo pri samoevalvaciji.
Temeljne usmeritve pri delu vsebinskega področja Kakovost so:
•    oblikovanje vsebinskega okvirja za zagotavljanje kakovosti in navodil za izvajanje samoevalvacije,
•    usposabljanje za aktivno vlogo pri samoevalvaciji ter
•    vzpodbujanje šol k rednem izvajanju samoevalvacije na vseh področjih dela.

Delovno skupino Kakovost sestavljajo:
•    Miran Papež (ŠC Velenje), koordinator vsebinskega področja
•    mag. Albin Vrabič, Nevenka Rozman, Jadranka Uranjek, Maja Radšel (vsi ŠC Velenje), Primož Štekar (TŠC Nova Gorica), Jožef Trantura (ŠC Ptuj), Darka Krmelj (TŠC Kranj), Simona Črep (ŠC Celje), Aleksander Vrščaj (ŠC Novo mesto), Darko Mali (CPI).

Teme za delavnice v šolskem letu 2010/2011

Predvidena usposabljanja šolskih komisij za kakovost v šolskem letu 2010/2011:

– sistem vodenja kakovosti na srednji poklicni in strokovni šoli (za ravnatelje);

– vodenje komisije za kakovost na srednji poklicni in strokovni šoli;

– vodenje samoevalvacije na srednji poklicni in strokovni šoli;

– poročilo o kakovosti srednje poklicne in strokovne šole;

– administrativna podpora pri izvajanju samoevalvacije.