V vsaki aktivnosti se prepletajo oz. se bodo izvajale naloge iz skoraj vseh spodaj imenovanih vsebinskih področij:

  1. Izvedbeni in odprti kurikul, ocenjevanje znanja, minimalni standardi
  2. Priznavanje neformalno pridobljenega znanja
  3. Osebni izobraževalni načrti in mape učnih dosežkov za dijake
  4. Učna gradiva v različnih oblikah
  5. Kakovost
  6. Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja