Promocija

Zaradi neugodnih demografskih gibanj je potrebno okrepiti skupne aktivnosti šol za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja ter kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle. V ta namen bo izdelana tržna raziskava, s katero bodo...