Področje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je vključeno v vse projektne aktivnosti. To pomeni evalvacijski in samoevalvacijski pregled vseh aspektov uvajanja novih programov pri vseh projektnih aktivnostih.

V projektu bomo sproti spremljali in evalvirali delo (analiza načrtovanih in izvedenih aktivnosti) s spletnim orodjem Qute in izvajali ustrezne ukrepe za izboljšanje;uvedli celovit sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v srednje šole;redno izvajali samoevalvacije na šolah (v skladu s 15. – 17. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju) ter usposabljali za aktivno vlogo pri samoevalvaciji.

V izvajanje vsebinskega področja »kakovost« bodo vključene naslednje ciljne skupine: dijaki, starši, učitelji, ravnatelji in vodstva šol, socialni partnerji (mentorji v podjetjih, kadrovski delavci, strokovnjaki).

Predvideni rezultati aktivnosti so:

  • Oblikovanje krovne-konzorcijske komisije za kakovost.
  • Razvoj, priprava in testiranje inštrumentarija za evalvacijsko in samoevalvacijsko spremljanje vseh projektnih aktivnosti v okviru razpisa (izvajanje t.i. Demingovega kroga v projektni praksi).
  • Oblikovanje skupnega referenčnega okvirja za zagotavljanje kakovosti in navodil za izvajanje samoevalvacije.
  • Usposabljanje komisij za kakovost na šolskih centrih, komisij na posamičnih šolah in vodstva šol.
  • Redno izvajanje samoevalvacije na šolah ter priprava in izdelava poročil o kakovosti na šolah