Učne teme in učne situacije

natakar_streba_zajtrka.doc Primeri:     – odprti kurikul TŠC Nova Gorica: IK_LESARSKI_TEHNIK_pti_-_2._letnik.pdf IZVEDBENI_PREDMETNIK_LESARSKI_TEHNIK_2009-10_POPRAVLJEN.doc KZ_PROJEKTI_IZ_PRAKSE_2._LESARSKI_TEH._s_SLIKAMI.doc...