MINIMALNI STANDARDI ZNANJA

Minimalni standardi znanja za učno temo v fiziki: Premo in krivo gibanje UNA_TEMA_PREMO_IN_KRIVO_GIBANJE.doc Minimalni standardi znanja za učno temo v kemiji: periodni sistem elementov KEMIJA1.doc Minimalni standardi znanja za učno situacijo v strojništvu: jermenica...

VPRAŠALNIKI

Vprašalnik za evalvacijo projektnega tedna: EVALVACIJA_PROJEKTNEGA_TEDNA-VPRAALNIK.doc  Vprašalnik za delodajalce – odprti kurikul: ANKETNI_VPRAALNIK_OK.doc