Administrativna podpora pri izvajanju samoevalvacije

Samoevalvacija_na_oli.pdf Pri delu šolskih komisij za kakovost izvajamo različne samoevalvacijske aktivnosti. Na delavnicah, ki so namenjene članom šolskih komisij za kakovost, govorimo predvsem o različnih načinih in oblikah samoevalvacije na šoli in o spremljajoči...

Vabilo za izdelovalce učnih gradiv v letu 2010/11

Spoštovani.  Aktivnost izdelave učnih gradiv bo potekala tudi v tem šolskem letu in vas ponovno vabimo k udeležbi.  K izdelavi učnih gradiv ste vabljeni vsi učitelji, ki izobražujejo za posamezna strokovna področja. Tako vabimo učitelje praktičnega in teoretičnega...

Vabilo za izdelovalce učnih gradiv za leto 2010/11

Spoštovani.   Aktivnost izdelave učnih gradiv bo potekala tudi v tem šolskem letu in vas zato vabimo k udeležbi.   Namen aktivnosti je izdelati učna gradiva za posamezna strokovna področja ter s tem doseči boljše in lažje uvajanje prenovljenih izobraževalnih...