Skupno anketiranje Šolska klima (medosebni odnosi)

Vabimo vas, da se nam pridružite v skupnem spletnem anketiranju za spremljanje kazalca Šolska klima (medosebni odnosi). Cilj anketiranja je ovrednotiti medsebojne odnose med učitelji in dijaki v razredu, zato je anketiranje namenjeno predvsem razrednikom in njihovim...

Načrt VP Kakovost v šolskem letu 2010/2011

Načrt dela v šolskem letu 2010/2011 predvideva izmenjavo izkušenj med šolskimi komisijami za kakovost, usposabljanje in svetovanje šolskim komisijam za kakovost. Predlagane teme delavnic za usposabljanje članov šolskih komisij za kakovost so: – sistem vodenja...

Kakovost

Področje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je vključeno v vse projektne aktivnosti. To pomeni evalvacijski in samoevalvacijski pregled vseh aspektov uvajanja novih programov pri vseh projektnih aktivnostih. V projektu bomo sproti spremljali in evalvirali delo...