V obdobju izvajanja projekta bomo:

  • usposobili 2500 strokovnih sodelavcev
  • usposobili 100 vodstvenih in vodilnih delavcev
  • vzpostavili mrežo 35 moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvsem PUZ-om in vodstvenim delavcem (po elektronski pošti, telefonu, osebnim obiskom šole).

Kompetence pedagoških kolektivov, ki jih bomo razvili, so:

 • obvladati pripravo, izdelavo in evalvacijo kurikula
 • določiti minimalne standarde znanj in načrt ocenjevanja
 • vključevati socialne partnerje (gospodarstvo) v načrtovanje kurikula in določanja katalogov odprtega dela kurikula
 • timski/sodelovalni pristop k oblikovanju predlogov odprtega kurikula in izdelavo katalogov znanj za novo formirane module
 • uporaba sodobnih pedagoških metod za motiviranje in vodenje dijakov skozi učni proces.