Vzorec učnega gradiva

Vzorec svetovni splet

Priročniki za izdelavo učnih gradiv

Oblikovanje učnih gradiv – Word dokument PDF

Oblikovanje učnih gradiv – Inkscape dokument PDF

Oblikovanje učnih gradiv – Osnovni popravki fotografij dokument PDF

Osnovni popravki fotografi – datoteke za vaje

PODROČJE MODUL NASLOV GRADIVA AVTORJI PDF

GRADIVA 2008/2009

Tiskarstvo in mediji Kartonažerstvo Izsekovalno orodje Martina Koražija, Valerija Kranjec PDF
Tiskarstvo in mediji Tipografija in reprodukcija Knjiga 1. del Lea Golob, Iva Molek PDF
Tiskarstvo in mediji Tipografija in reprodukcija Knjiga 2. del Lea Golob, Iva Molek PDF
Gostinstvo in turizem Čiščenje in urejanje protorov Čiščenje … Karmen Toffolini PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
Zdravstvo Prva pomoč in nujna medicinska pomoč Nevarnosti a življenje, Reševalna veriga Juljana Bekš, Ksenija Lovrec PDF
Lesarstvo in tapetništvo Lesnoobdelovalni stroji Trdnost Janja Hadalin, Katarina Hvasti PDF
Zdravstvo Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti Zdravstvena nega pacienta z depresijo, Negovalni problemi pri izvajanju zdravstvene nege pacienta z duševno motnjo, Zdravstvena nega pacienta s shizofrenijo, Zdravstvena nega pacienta z demenco Elizabeta Pikovnik, Alojzija Fink PDF
Zdravstvo Nega in oskrba VS: Pomoč pri življenjskih aktivnostih Priprava na delo in ugotavljanje potreb stanovalcev, Higiena rok in osebna varovalna oprema Alojzija Fink PDF
Zdravstvo Nega in oskrba VS: Pomoč pri življenjskih aktivnostih Pomoč pri življenjski aktivnosti osebna higiena in oblačenje, Spanje in počitek, Urejanje bolniške postelje Alojzija Fink PDF
Zdravstvo Praktično usposabljanje Dnevnik praktičnega izobraževanja Gloria Murn, Mojca Simončič PDF, PDF, PDF
Zdravstvo Angleški jezik Agleški jezik v zdravstvu Barbara Cesar PDF, PDF
Geotehnika in rudarstvo Zračenje in odvodnjavanje objektov izdelanih z rudarskimi deli Odvodnjavanje jame Bogdan Makovšek PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
Lesarstvo in tapetništvo Osnove lesarstva -LES Merjenje žagarskih proizvodov Miran Bajec PDF
Gostinstvo in turizem Podjetništvo in zakonodaja Podjetništvo in zakonodaja Franc Čagran PDF
Gostinstvo in turizem Izbirni modul Istrska kulinarika Istrska kulinarika Tamara Poklar, Milica Živković PDF
Gostinstvo in turizem Nemški jezik Vaje za pouk nemškega jezika za področje gostinstva in turizma Nataša Sovič PDF, PDF
Geotehnika in rudarstvo Prepoznavanje zemeljske skorje Prepoznavanje zemeljske skorje Tadej Vodušek PDF
Geotehnika in rudarstvo Prepoznavanje zemeljske skorje Prepoznavanje zemeljske skorje Tadej Vodušek PDF
Geotehnika in rudarstvo Endogena dinamika Zemlje Endogena dinamika Zemlje Tadej Vodušek PDF
Geotehnika in rudarstvo Eksogena dinamika zemlje Eksogena dinamika Zemlje Tadej Vodušek PDF
         

GRADIVA 2009/2010

Logistika in promet Logistika tovornih tokov Logistika tovornih tokov Tjaša Gerič PDF
Logistika in promet Poslovna logistika Poslovna logistika Tjaša Gerič PDF
Logistika in promet Kemija Kemija in okolje Metka Krunič PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
Logistika in promet Kemija Kemija v prehrani Metka Krunič PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
Logistika in promet Kemija Razvršanje snovi Metka Krunič PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF
Tiskarstvo in mediji Akcidenčne tiskovine Akcidenčne tiskovine Iva Molek, Lea Golob PDF
Tiskarstvo in mediji Barve

Barve, barvna metrika in barvno upravljanje

Iva Molek, Lea Golob PDF
Zdravstvo Instrumentalne metode Instrumentalne metode v analizni kemiji Breda Pivk PDF
Zdravstvo Prva pomoč in nujna medicinska pomoč Nevarnosti za življenje Juljana Bekš PDF
Zdravstvo Nega in oskrba Pomoč pri življenjskih aktivnostih Alojzija Fink PDF
Zdravstvo Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti Elizabeta Pikovnik, Alojzija Fink PDF
Zdravstvo

Zdravstvena nega otrok in mladostnikov

Dihanje, Nedonošenček, Novorojenček

Ida Filipič PDF, PDF, PDF
Zdravstvo Zdravstvena nega Procesna zdravstvena nega pacienta pri življenski aktivnosti prehranjevanje in pitje Liljana Čačić PDF
Lesarstvo in tapetništvo Mehanska obdelava lesa Mehanska obdelava lesa Vladimir Stegne PDF
Lesarstvo in tapetništvo Obnavljanje, ohranjanje in politiranje lesenih predmetov -OK Obnavljanje, ohranjanje in politiranje lesenih predmetov Alenka Tonij PDF
Lesarstvo in tapetništvo Tehnologija obdelave lesa z varstvom pri delu Tehnologija obdelave lesa z varstvom pri delu Alenka Tonij, Vladimir Stegne PDF
Strojništvo Okvare na avtomobilu in varstvo pri delu

Strojništvo-angleški jezik

Barbara Škorc PDF
Elektrotehnika in računalništvo Praktično programiranje-OK Praktično programiranje Srečko Uranič PDF

GRADIVA 2010/2011

Avtoserviser in avtokaroserist Osnove motornih vozil Servis motorja in izpuha Robert Kuzmijak, Ivo Šteblaj PDF
Elektrotehnika in računalništvo Uporaba mikroprocesorskih naprav Uporaba mikroprocesorskih naprav Milan Ivič PDF
Elektrotehnika in računalništvo Načrtovanje programskih aplikacij NPA 1. del Srečko Uranič PDF
Elektrotehnika in računalništvo Načrtovanje programskih aplikacij NPA 2. del Srečko Uranič PDF
Elektrotehnika in računalništvo Načrtovanje programskih aplikacij NPA 3. del Srečko Uranič PDF
Gastronomske in hotelske storitve Komuniciranje in poslovanje Bonton v gostinstvu Simona Gljuk Peče PDF
Gastronomske in hotelske storitve Komuniciranje in poslovanje Nabava Tanja Slaček, Valerija Pekušek Cvikl PDF
Gastronomske in hotelske storitve Komuniciranje in poslovanje Skladiščno poslovanje Tanja Slaček, Valerija Pekušek Cvikl PDF
Gastronomske in hotelske storitve Priprava dietnih jedi Priprava dietnih jedi Ksenija Suban Horvat, Marjana Pogorevc PDF
Gastronomske in hotelske storitve Priprava dietnih jedi Planiranje prehrane Ksenija Suban Horvat PDF
Gastronomske in hotelske storitve Priprava dietnih jedi

Vegetarijanska prehrana 

Ksenija Suban Horvat, Marjana Pogorevc PDF
Gostinstvo in turizem Nemški jezik v stroki

Freizeit und Sport/Prosti čas in šport

Nataša Sovič Kirm PDF
Grafični tehnik Knjigoveštvo Izdelava trdo vezane knjige v liniji trde vezave Martina Koražija, Valerija Kranjec PDF
Lesarstvo Tehnično komuniciranje in uporaba računalnika, Opisna geometrija z osnovami autoCAD-a Uporaba programskega orodja AUTOCAD 2008 za lesarje Peter Kurnik PDF
Logistični tehnik Logistika tovornih tokov Osnove kontejnerjev Danijel Grmek PDF
Medijski tehnik Medijsko oblikovanje Izdelava spletnih strani Mojca Guštin, Gorazd Krumpak PDF
Medijski tehnik Izražanje s sliko in zvokom Osnove snemanja za elektronski medij Boštjan Miha Jambrek PDF
Zdravstvo Nega in oskrba, VS: Pomoč pri življenjskih aktivnostih Pomoč in nega oskrbovanca Alojzija Fink PDF
Zdravstvo Kemija v stroki Nanodelci Stana Kovač Hace PDF
Zdravstvo Kemija v stroki Toksikologija Stana Kovač Hace PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Prehrana in dietetika, 1. del Manica Radivo PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Prehrana in dietetika, 2. del Manica Radivo PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Prehrana in dietetika, 3. del Manica Radivo PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Prehrana in dietetika, 4. del Manica Radivo PDF

GRADIVA 2011/2012

Avtoserviser Angleški jezik v stroki Avtomobili in njihovo delovanje Simona Vincelj PDF
Mehatronika Angleški jezik v stroki Avtomatizacija in robotika Simona Vincelj PDF
Tiskarstvo in mediji Angleški jezik v stroki Multimedija Simona Vincelj PDF
Strojništvo Angleški jezik v stroki Materiali Simona Vincelj PDF
Elektrotehnika Električne instalacije in omrežja Dimenzioniranje vodnikov in notranje inštalacije Robert Čebron PDF
Elektrotehnika Načrtovanje avtomatiziranih postrojev Krmiljenje satelitske antene Franc Kamenik, Janez Čebuljj PDF
Elektrotehnika Načrtovanje in priklopi električnih naprav Funkcijski generator FG1 Roman Kapš PDF
Elektrotehnika Načrtovanje avtomatiziranih postrojev Frekvenčni pretvorniki Renato Reščič PDF
Elektrotehnika Uporaba mikroprocesorskih naprav Mikroprocesorji Renato Reščič PDF
Elektrotehnika Uporaba IKT pri poslovanju Elektronske preglednice 1. del Anton Gams PDF
Elektrotehnika Uporaba IKT pri poslovanju Elektronske preglednice 2. del Anton Gams PDF
Elektrotehnika Uporaba IKT pri poslovanju Elektronske preglednice 3. del Anton Gams PDF
Elektrotehnika Uporaba IKT pri poslovanju Elektronske preglednice 4. del Anton Gams PDF
Elektrotehnika Uporaba IKT pri poslovanjul Elektronske preglednice 5. del Anton Gams PDF
Farmacija Oblikovanje zdravil Oblikovanje zdravil Marija Čerin PDF
Kemija Kemija Kemija v prehrani Lidija Leskovšek PDF
Lesarstvo in tapetništvo Konstruiranje enostavnega furniranega izdelka Konstruiranje enostavnega furniranega izdelka Peter Kurnik PDF
Logistika in promet Logistika tovornih tokov Vaje iz logistike tovornih tokov Žibert PDF
Mehatronika MHT, ROBOTIKA, AVR Robotika Andro Glamnik, Matej Veber PDF
Mehatronika PDS, PDP Projektno delo v mehatroniki Andro Glamnik, Matej Veber PDF
Nemški jezik v stroki Nemški jezik Vaje za pouk nemškega jezika Nataša Sovič Kirm PDF
Računalništvo Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij Spletna trgovina v ASP.NET in SQL Serverju z VWD Andrej Arh PDF
Računalništvo Upravljanje s programirljivimi napravami Upravljanje s programirljivimi napravami Aleš Hvasti PDF
Računalništvo Računalniško oblikovanje Celostna grafična podoba Stanislav Jagodic PDF
Računalništvo Vzdrževanje informacijske programske opreme Varnostna kopija in slika diska Aleš Ovsenek PDF
Računalništvo Napredna uporaba podatkovnih baz Napredna uporaba podatkovnih baz Uroš Sterle PDF
Slovenski jezik v stroki Slovenščina Besede in besedila Marija Pristovnik PDF
Tiskarstvo in mediji Tipografija in reprodukcija Adobe Illustrator CS4 Natalija Talan Fošnarič PDF
Tiskarstvo in mediji Tipografija in reprodukcija Adobe Illustrator CS4 vaje Natalija Talan Fošnarič PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Načrtovanje prehrane Manica Radivo PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Deficitarne in civilizacijske bolezni Manica Radivo PDF
Zdravstvo Prehrana in dietetika Prehrana pri različnih bolezenskih stanjih Manica Radivo PDF
Mehatronika Informatika Krmiljenje enosmernih motorjev z
mikrokontrolerji programiranimi v
»Flowcode« orodju
Peter Zoroja PDF
Kozmetika Kozmetična nega obraza, Komunikacija LET’S OPEN A BEAUTY SALON! …and EXPANDING YOUR BUSINESS. Eva Mernik PDF
Računalništvo Informatika s tehniškim komuniciranjem Računalništvo in informatika Simon Muha, Renata Muha PDF
Računalništvo Informatika s tehniškim komuniciranjem Svetovni splet in e- pošta Simon Muha, Renata Muha PDF
Računalništvo Upravljanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo Organiziranost in organizacija dela Simon Muha, Renata Muha PDF
Računalništvo Upravljanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo Pravne ureditve poslovnih subjektov Simon Muha, Renata Muha PDF
Računalništvo Upravljanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo Konkurenca in kupci Simon Muha, Renata Muha PDF
Računalništvo Upravljanje z informacijsko komunikacijsko tehnologijo Poslovna ideja Simon Muha, Renata Muha PDF
Računalništvo Računalniško oblikovanje Angleško-slovenski slovarček osnovnih pojmov 2D in 3D-grafike in animacije Nedeljko Grabant PDF
Računalništvo Računalniško oblikovanje Blender Nedeljko Grabant PDF PDF
Logistika in promet Logistika Vaje iz Logistike tovornih tokov Božidar Žibret PDF