Samoevalvacija_na_soli.pdf

Pri svojem delu šolske komisije za kakovost izvajamo več različnih samoevalvacijskih aktivnosti. Na delavnicah, ki so namenjene članom šolskih komisij za kakovost, govorimo predvsem o različnih oblikah samoevalvacije in o spremljajoči dokumentaciji, ki lahko pomaga pri organizacijski izvedbi samoevalvacije in lahko služi tudi kot pripomoček za izboljševanje ugotovljenih pomanjkljivosti.