Spoštovani. 

Aktivnost izdelave učnih gradiv bo potekala tudi v tem šolskem letu in vas ponovno vabimo k udeležbi. 

K izdelavi učnih gradiv ste vabljeni vsi učitelji, ki izobražujejo za posamezna strokovna področja. Tako vabimo učitelje praktičnega in teoretičnega dela pouka, da skupaj pripravijo učno gradivo. Vabljeni tudi učitelji splošnih predmetov. 

Za posamezno strokovno področje načrtujemo izdelavo šestih učnih gradiv.
Eno učno gradivo naj bi obsegalo od 4 do 5 avtorskih pol. Vrednost ene avtorske pole znaša 420 € bruto. Izdelovalci učnih gradiv bodo plačani po avtorski pogodbi. 

Čas izdelave: julij 2011. 

Učna gradiva morajo biti skladna s prenovljenimi izobraževalnimi programi. 

Izdelovalcem učnih gradiv nudimo strokovno podporo v obliki delavnic na katerih spoznajo rabo programov za pisanje učnih gradiv (urejevalnik besedil, programi za urejanje slik) in uporabo predloge učnega gradiva.

Vsi, ki bi radi sodelovali pri izdelavi učnih gradiv (ni pomembno za kateri letnik), izpolnite prijavnico za izdelavo učnih gradiv in jo posredujte na Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.

 

Rok zbiranja prijav smo podaljšali do 21. decembra 2010.

 

Več informacij na miran.kozmus@guest.arnes.si