KONZORCIJ ŠOLSKIH CENTROV:

  • Tehniški šolski center Nova Gorica, konzorcijski partner 1, vodenje projekta
  • Tehniški šolski center Kranj, konzorcijski partner 2
  • Šolski center Novo mesto, konzorcijski partner 3
  • Šolski center Ptuj, konzorcijski partner 4
  • Šolski center Celje, konzorcijski partner 5
  • Šolski center Velenje, konzorcijski partner 6

OSTALI KONZORCIJSKI PARTNERJI:

  • Šolski center Ljubljana, konzorcijski partner 7
  • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, konzorcijski partner 8
  • Iskra Avtoelektrika d.d., konzorcijski partner 9

ŠOLE:
1. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Radovljica
2. Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Radovljica
3. Srednja lesarska šola Škofja Loka, Škofja Loka
4. Srednja poklicna in strokovna šola Kranj, Kranj
5. Srednja šola Jesenice, Jesenice
6. Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Škofja Loka
7. Tehniški šolski center Kranj, Strokovna in poklicna šola, Kranj
8. Gimnazija Jurija Vege Idrija, Poklica šola, Idrija
9. Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola, Šempeter pri Gorici
10. Tehniški šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola, Nova Gorica
11. Tehniški šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, Nova Gorica
12. Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniška gimnazija in zdravstvena šola, Nova Gorica
13. Ekonomska šola Novo mesto, Poklicna in strokovna šola, Novo mesto
14. Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Novo mesto
15. Srednja šola Črnomelj, Srednja poklicna in strokovna šola, Črnomelj
16. Srednja šola Kočevje, Kočevje
17. Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto
18. Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola, Novo mesto
19. Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola, Novo mesto
20. Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Novo mesto
21. Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola, Ravne na Koroškem
22. Šolski center Slovenj Gradec, Srednja gostinsko turistična in lesarska šola, Slovenj Gradec
23. Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
24. Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta, Muta
25. DE Srednje gozdarske in lesarske šole postojna, Vzgojni zavod Planina pri Rakeku,
26. DE Šolskega centra Postojna, Vzgojni zavod Planina pri Rakeku,
27. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Postojna
28. Šolski center Postojna, Srednja šola, Postojna
29. Srednja gostinska in turistična šola Izola, Izola
30. Srednja pomorska šola Portorož, Portorož
31. Srednja tehniška šola Koper, Poklicna in strokovna šola, Koper
32. Srednja zdravstvena šola Izola, Izola
33. DE Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Višnja Gora
34. Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja strokovna šola, Ljubljana
35. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Ljubljana
36. Srednje poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
37. Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola, Domžale
38. Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
39. Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Srednja strokovna šola, Ljubljana
40. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Ljubljana
41. Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, Ljubljana
42. Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Ljubljana
43. Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola, Ljubljana
44. Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola, Ljubljana
45. Šolski center Ljubljana, Srednja strojna šola, Ljubljana
46. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška oziroma srednja strokovna šola, Ljubljana
47. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Ljubljana
48. Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Kamnik
49. Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Logatec
50. Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Poklicna in strokovna šola, Ruše
51. Lesarska šola Maribor, Srednja poklicna in strokovna šola, Maribor
52. Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola, Maribor
53. Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Poklicna in strokovna šola, Maribor
54. Srednja gradbena šola Maribor, Poklicna in strokovna šola, Maribor
55. Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Maribor
56. Srednja strojna šola Maribor, Maribor
57. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Maribor
58. Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
59. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor, Maribor
60. Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška elektro šola, Ptuj
61. Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška kmetijska šola, Ptuj
62. Dvojezična srednja šola Lendava, Lendava
63. Ekonomska šola Murska Sobota, Poklicna in strokovna šola, Murska Sobota
64. Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Murska Sobota
65. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Radenci
66. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Murska Sobota
67. Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Celje
68. Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
69. Šolski center Celje, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, Celje
70. Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo, Celje
71. Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Celje
72. Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, Celje
73. Šolski center Rogaška Slatina, Rogaška Slatina
74. Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Zreče
75. Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola, Velenje
76. Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška rudarska šola, Velenje
77. Šolski center Velenje,
78. Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti, Velenje
79. Ekonomska in trgovska šola Brežice, Srednja poklicna in strokovna šola, Brežice
80. Šolski center Krško-Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola, Krško
81. Srednja šola Zagorje, Zagorje ob Savi
82. Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Poklicna in tehniška šola, Trbovlje