Učne teme in učne situacije

natakar_streba_zajtrka.doc Primeri:     – odprti kurikul TŠC Nova Gorica: IK_LESARSKI_TEHNIK_pti_-_2._letnik.pdf IZVEDBENI_PREDMETNIK_LESARSKI_TEHNIK_2009-10_POPRAVLJEN.doc KZ_PROJEKTI_IZ_PRAKSE_2._LESARSKI_TEH._s_SLIKAMI.doc...

Minimalni standardi znanja

Primeri:       – Evalvacija projetnega tedna:       EVALVACIJA_PROJEKTNEGA_TEDNA-VPRAALNIK.doc       – Minimalni standardi – Fizika:       test_premo_gibanje__september_2009.doc       Una_tema-_premo_in_krivo_gibanje_2.doc      ...

Odprti kurikul

Primeri:     – Odprti kurikul – interesi delodajalcev       VPRAALNIK_OK_ZA_DELODAJALCE.doc   IP_TRET_izb.doc Katalog_za_odprti_kurikul_DELO_Z_DALJSIMI_DOKUMENTI.pdf KATALOG_ZNANJA_ZA_ODPRTI_KURIKUL.doc Kat_OK_IPRO.doc...

Izvedbeni kurikul

Primeri: Integriranost_kjunih_kvalifikacij_v3.pdf IK_LESARSKI_TEHNIK_pti_-_2__letnik.pdf Izvedbeni_kurikul_RAUNALNIKAR_1_2007_2008_f_3.doc izvedbeni_kurikul__C_NM.pdf Kurikul_primerv1.pdf IK_ZDRAVSTVENA_NEGA.pdf Teorija:...