Vabilo za izdelovalce učnih gradiv za leto 2010/11

Spoštovani.   Aktivnost izdelave učnih gradiv bo potekala tudi v tem šolskem letu in vas zato vabimo k udeležbi.   Namen aktivnosti je izdelati učna gradiva za posamezna strokovna področja ter s tem doseči boljše in lažje uvajanje prenovljenih izobraževalnih...

OIN za neuspešne dijake

Tukaj je obrazec, ki ga prenovljena zakonodaja več ne predvideva, lahko pa ga seveda s pridom uporabljate tudi za dijake, ki se šolajo npr. po pedagoški pogodbi. OIN_DALJI_09_10.doc

Predstavitve iz regijskih srečanj

Regisko_srecanje_Ptuj_7.7.2010-1.ppt Oglejte si predstavitve, ki vključujejo analizo spletne samoevalvacije za kazalec Medosebni odnosi in okvirne načrte za delo šolskih komisij za kakovost v šolskem letu 2010/2011.    

Načrt dela VP Kakovost za šolsko leto 2010/2011

Nacrt_dela-1011_Munus_Q.pdf   Načrt dela za šolsko leto 2010/2011 predvideva svetovanje šolskim komisijam za kakovost in izvedbo delavnic za usposabljanje članov šolskih komisij za kakovost na šolah. Predvidene delavnice so: – sistem vodenja kakovosti na srednji...