Nacrt_dela-1011_Munus_Q.pdf

 

Načrt dela za šolsko leto 2010/2011 predvideva svetovanje šolskim komisijam za kakovost in izvedbo delavnic za usposabljanje članov šolskih komisij za kakovost na šolah.

Predvidene delavnice so:

– sistem vodenja kakovosti na srednji poklicni in strokovni šoli;

– vodenje komisije za kakovost na srednji poklicni in strokovni šoli;

– vodenje samoevalvacije na srednji poklicni in strokovni šoli;

– poročilo o kakovosti srednje poklicne in strokovne šole;

– administrativna podpora pri izvajanju samoevalvacije.