Predstavitev

Projekt MUNUS2 pomeni nadaljevanje projekta MUNUS, ki je bil usmerjen v pripravo novih izobraževalnih programov, v skladu s strateškimi usmeritvami Slovenije na področju znanstveno-tehnološkega, delovno organizacijskega pa tudi socialno-kulturnega razvoja, upoštevaje...