Predmet javnega naročila je izdelava promocijsko-motivacijskega filma za vsebinsko področje

mape dijakov pri projektu Munus2.