Spoštovani.

 V okviru projekta MUNUS 2 bomo izvedli delavnico za izdelovalce učnih gradiv. Predvidoma bo delavnica v četrtek, 27. 01.  2011 ob 13.10 uri. 

Srečanje bo potekalo v učilnici 282 (pritličje Tehniškega šolskega centra Kranj, Kidričeva cesta 55).

Dnevni red: 

  1. Nagovor izdelovalcem in kratka predstavitev projekta
  2. Metodološki didaktični pristop pri izdelavi učnih gradiv
  3. Delavnica (raba spletne učilnice, uporaba vzorčnega gradiva, uporaba grafičnih programov za oblikovanje bitnih slik )
  4. Razno

Zaradi lažje organizacije vas prosim, da svojo udeležbo na delavnici potrdite najkasneje do 21. 01. 2011 na elektronski naslov miran.kozmus@guest.arnes.si.

Delavnica je obvezna za izdelovalce učnih gradiv.