Imate na šoli dijaka, ki ima status perspektivnega športnika, vrhunskega športnika, tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje (v skladu s PRAVILNIKOM o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli )?  V pomoč vam bo:

OIN za dijake s statusom.doc