Spremembe na področju izobraževanja zahtevajo v izobraževalnem procesu od učitelja obvladovanje novih metod in postopkov s katerimi dijak lahko uspešneje pridobiva nova znanja in kompetence. Hiter tehnološki in informacijski razvoj učiteljem in dijakom omogočata poučevanje in učenje na različne načine. Ena od glavnih omejitev uspešne rabe sodobne tehnologije so učna gradiva v elektronski obliki, kjer se srečujemo z zastarelimi ali pomanjkljivim gradivi.

Pri aktivnosti Učna gradiva bomo skupaj s posameznimi partnerji uskladili postopke za izdelavo učnih gradiv ter poenotili sistem objavljanja gradiv. Omenjena gradiva bodo na voljo vsem šolam, predvsem pa učiteljem in dijakom, ki imajo željo uporabljati gradiva v elektronski obliki. Poenoten sistem izdelave in vrednotenje gradiv prinašata večji poudarek sami vsebini gradiv. Aktivnost omogoča določiti prioriteto izdelave učnih gradiv za tiste module, ki so z učnimi gradivi slabo podprti.


 
 • ŠC Celje (promet in zveze, steklarstvo in optika, tekstilstvo in usnjarstvo)
 • ŠC Novo mesto (lesarstvo in tapetništvo, kemija, farmacija in kozmetika, gradbeništvo in geodezija)
 • ŠC Ptuj (strojništvo, varovanje okolja)
 • ŠC Velenje (mehatronika, gostinstvo in turizem, matalurgija in rudarstvo)
 • TŠC Nova Gorica (zdravstvo, računalništvo, promet in zveze)
 • TŠC Kranj (tiskarstvo in papirništvo, oblikovanje in fotografija, elektrotehnika)

Odločitvi o pisanju sledijo naslednji koraki:

 • kontakt in dogovor s koordinatorjem
 • določitev vsebin in recenzenta
 • pregled obstoječih gradiv za izbrano področje
 • pisanje in recenzija
 • objava na spletu in plačilo avtorskega dela

Pri prijavi lahko opravite tudi tako, da izpolnete obrazec v priponki in ga pošljete koordinatorju.

ObrazecNasloviAvtorjev

 


Za lažji začetek in pisanje smo pripravili vzorčno gradivo.

vzorecSvetovniSplet (gradivo posodobljeno 10. 02. 2011)

Ob pisanju si lahko pomagate tudi z:

 


Za hec smo nabrali nekaj novih gradiv …