Kakovost

V okviru projekta MUNUS 2 deluje tudi vsebinsko področje Kakovost. V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06) se mora na vsaki šoli za  ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki temelji na principu samoevalvacije ter na...