OIN za dijake s statusi

Imate na šoli dijaka, ki ima status perspektivnega športnika, vrhunskega športnika, tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje (v skladu s PRAVILNIKOM o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli )?  V pomoč vam bo: OIN za dijake s...