Kontakt

Udeleenci_skupine_VP_Mape.pdf   suzana.vadnu@guest.arnes.si vesna.pogacnik@guest.arnes.si      

Kakovost

V okviru projekta MUNUS 2 deluje tudi vsebinsko področje Kakovost. V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06) se mora na vsaki šoli za  ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki temelji na principu samoevalvacije ter na...

Kontakt

Koordinator vsebinskega področja kurikul v MUNUS 2: Darja Harb (darja.harb@scptuj.si)   Koordinatorji usposabljanj: Adrijana Špacapan, TŠC Nova Gorica (adrijana.spacapan@guest.arnes.si) Andreja Jelen mernik, ŠC Celje (munus.celje.andreja@gmail.com) Zvonka Krištof, ŠC...

Novica 2

V času od 1.3. – 15.4.2011 potekajo regijska srečanja na temo učnih situacij in metod poučevanja. Regijska srečanja bodo organizirana, praviloma, v vsaki regiji posameznega konzorcijskega partnerja. Po potrebi bodo podobna srečanja organizirana tudi na...

OIN za dijake s statusi

Imate na šoli dijaka, ki ima status perspektivnega športnika, vrhunskega športnika, tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje (v skladu s PRAVILNIKOM o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli )?  V pomoč vam bo: OIN za dijake s...

OIN in MUD

Elektronska_razlicica_Daljsa.doc Elektronska_razlicica_Daljsa.docx Elektronska_razlicica_Krajsa.docx Elektronska_razlicica_Krajsa.doc OIN_DALJSI.doc OIN_KRAJSI.doc PRIPOROCILA_SOLAM_za_vodenje_OIN.doc Priporocila_solam_za_vodenje_MUD.pdf...
KO BOM VELIK BOM…

KO BOM VELIK BOM…

V okviru promocije PIU smo objavili javni natečaj za slovenske osnovnošolce z namenom promocije tehnike in deficitarnih poklicev. Naslov natečaja je bil KO BOM VELIK BOM… Učenci so morali oblikovati in izdelati žlico iz poljubnega materiala. Na razpis se je...