Predstavitev

  Vsebinsko področje kurikul obsega naslednja področja: odprti kurikul, izvedbeni kurikul, minimalni standardi znanja, ocenjevanje znanja in vzpostavljanje sistema praktičnega usposabljanja z delom. V okviru omenjenega vsebinskega področja želimo doseči več ciljev:...